Pomiar siły cobota

Pomiar siły cobota

W ofercie Automatech dostępne są roboty współpracujące - coboty - a także powiązane z nimi usługi. Najistotniejszą z nich - zaraz po wdrożeniu - jest pomiar siły cobota.

Robot współpracujący z założenia, przewidziany jest do pracy bezpośrednio obok człowieka i, choć jego konstrukcja minimalizuje ryzyko, to, żeby w pełni zagwarantować bezpieczeństwo, należy go stosownie skonfigurować - należy przeprowadzić pomiar siły cobota.

 

Wspomnianego pomiaru dokonuje się w oparciu o specyfikację techniczną ISO/TS 15066 i przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. 

 

Każde stanowisko pracy nieco się różni poprzez zmienne środowiskowe na przykład lokalizację względem ludzi, innych maszyn i linii montażowej. 

W konfiguracji cobota należy wprowadzić odpowiednie dane, żeby zaprogramowane zostało optymalne zachowanie ramienia przy omijaniu każdej z przeszkód - co w praktyce oznacza kontrolę wkładanej siły względem obiektów, poprzez stały monitoring i kontrolę momentu obrotowego silników.

Pomiar siły cobota W tej kategorii nie ma produktów.