LOTO

LOTO

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, wyraźnie określa zasady zachowania bezpieczeństwa podczas prac serwisowych przy maszynie. W punkcie 1.6.1, załącznik I czytamy, że maszyna na czas konserwacji musi zostać odłączona od wszelkich źródeł zasilania, a zatem należy wyposażyć ją w rozwiązania umożliwiające odłączenie oraz zablokowanie jej przed niekontrolowanym uruchomieniem. 

 

Zastosowanie systemu LOTO gwarantuje brak fizycznego dostępu do elementów umożliwiających ponowny rozruch urządzenia poprzez zestawy czytelnego oznakowania tych blokad. 

 

Lock-Out: dotyczy zastosowania mechanicznych zabezpieczeń np. w postaci kłódki, uniemożliwiając ponowne uruchomienie maszyny do czasu, kiedy osoba upoważniona nie zdejmie zabezpieczeń. Lock-Out chroni pracowników utrzymania ruchu podczas prac serwisowych.

 

Tag-Out (z ang. Tag – zawieszka): system zawieszek ostrzegawczo-informacyjnych o czasowym wyłączeniu danej maszyny z eksploatacji. Przykładem zawieszki są na przykład plakaty lub przeszkolenie pracowników. 

Kłódki bezpieczeństwa oraz inne komponenty firmy Brady są dostępne w naszym sklepie internetowym

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW:

https://www.automatechsklep.pl/443-klodki-bezpieczenstwa

LOTO W tej kategorii nie ma produktów.