Dostosowanie maszyn i urządzeń

Dostosowanie maszyn i urządzeń

Dostosowanie maszyn i urządzeń oznacza doprowadzenie ich stanu do zgodności z aktualnie obowiązującymi normami, z wymaganiami prawnymi, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innymi specyficznymi wymaganiami. 

 

Często maszyny trafiają to zakładów z innych oddziałów firmy, z innych krajów, jako nowe elementy linii produkcyjnej lub jako używane maszyny realizujące podobne lub inne zadania w nowej lokalizacji. 

 

W przypadku sprowadzenia maszyny spoza Unii Europejskiej konieczne jest wdrożenie procedury dostosowania maszyny do wymagań dyrektyw obowiązujących na terenie UE.

Niezależnie od tego, jaką funkcję pełniły w poprzedniej lokalizacji, w nowym zakładzie produkcyjnym wymagają dostosowania do nowego środowiska pracy.

 

Zespół inżynierów AUTOMATECH wielokrotnie realizował zamówienia dotyczące dostosowania maszyn i linii produkcyjnych. Takiego rodzaju modernizacje zwiększają wydajność, ale również jakość procesów. 

 

Przepisy unijne oraz krajowe zobowiązują pracodawcę do przeprowadzenia dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli maszyny zostały zakupione przed 1 stycznia 2003 r. dostosowanie powinno mieć miejsce do 1 stycznia 2006r. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny dostosowanie nie zostało wykonane, pracodawca ma obowiązek je przeprowadzić możliwie jak najszybciej.

 

Podstawą wszystkich działań zmierzających do dostosowania jest właściwa dokumentacja. W przypadku jej braku, przedsiębiorca ma obowiązek odnalezienia wytwórcy danej maszyny w celu jej pozyskania, by móc dostosować maszynę zgodnie z rozporządzeniem. Niedopuszczalna jest obsługa przez pracowników maszyn nie spełniających przepisów.

Dostosowanie maszyn i urządzeń W tej kategorii nie ma produktów.