Pomiar dobiegu

Pomiar dobiegu

Wszystkie maszyny przemysłowe posiadają ruchome mechaniczne elementy, które to natychmiast po otrzymaniu sygnału STOP wyhamowują. Nie należy się jednak spodziewać, że wielotonowy element, rozpędzony do dużej prędkości i pracujący nieraz z naciskiem kolejnych kilkudziesięciu ton od razu stanie w miejscu. 

 

W celu określenia właściwego czasu zatrzymania kontrolowanego elementu od momentu sygnału stop np. po wciśnięciu przycisku STOP-AWARIA wykonuje się POMIAR DOBIEGU maszyny. Pomiar dobiegu pozwala precyzyjnie zlokalizować na przykład: kurtyny bezpieczeństwa, przyciski sterowania 2-ręcznego, przyciski stopów awaryjnych i inne. 

 

Pomiarowi dobiegu podlegają parametry funkcjonalności bezpieczeństwa: czas, prędkość, droga, siły oraz odległości bezpieczeństwa. Pomiaru dobiegu  przeprowadzamy przy pomocy urządzenia firmy ASM MNGZ. 

 

Pomiarów dobiegu dokonujemy na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE oraz normach zharmonizowanych, a także w Dyrektywie wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz. 1228).

Pomiar dobiegu W tej kategorii nie ma produktów.